hình ảnh ngày lễ An Vị Tay Phương Tam Thanh - Tiểu Tường cố TT. Thích Thắng Phước
Tags:

BBT Trang nhà kính chúc quý đọc giả

BBT kính chúc quý đọc giả: vô lượng an lạc - vô lượng cát tường.